Zonneparken Drimmelen

Veelgestelde vragen

Welke zonnevelden gaat NaGa Solar ontwikkelen in Drimmelen?

  • Midden Zwaluwe, 22 ha panelen, 8 ha extra natuur, stroom voor 8.333 huishoudens
  • Horenhilsedijk (Zuid), Hooge Zwaluwe, 11,5 ha panelen, 1,3 ha extra natuur, stroom voor 3.417 huishoudens.
  • Brugdam (West), Lage Zwaluwe, 7,6 ha panelen, 0,8 ha extra natuur, stroom voor 2.217 huishoudens.
  • Moerseweg 3A, Hooge Zwaluwe, 7,2 ha panelen, 0,8 ha extra natuur, stroom voor 2.167 huishoudens.
  • Nieuwstraat (eind) Wagenberg, 12,5 ha panelen, 1,5 ha extra natuur, stroom voor 1.8867 huishoudens.

Waarom niet eerst zonnepanelen op daken?

Wetenschappers luiden de noodklok over het klimaat. We zijn al te laat gestart met maatregelen. Nederland bungelt onderaan in de EU. Zeker moeten we daken ook gebruiken (als de dakeigenaar dat ook wil).

De gemeente Drimmelen heeft berekend, dat er ca. 200 ha zonnepanelen nodig zijn om energieneutraal te worden (naast energiebesparing, windmolens en geothermie). Als we alle geschikte daken benutten, dan halen we met moeite 45 ha. Er is nog 150 ha op land nodig. Op land gaat sneller en is goedkoper (minder subsidie nodig) dan arbeidsintensieve installatie op relatieve kleine daken, die lang niet allen geschikt zijn.

Hoeveel groene stroom leveren zonnevelden op?

1 ha panelen is ca. 1 MWp en produceert ca. 900-950 MWh groene stroom per jaar; dit is voldoende voor ca. 250-300 huishoudens.

Let op: een huishouden verbruikt naast stroom een factor 4x meer aardgas en ook nog benzine/diesel. Daarboven verbruiken alle bedrijven weer 2x zoveel energie als alle huishoudens samen.

De 5 zonnevelden samen zullen voldoende groene stroom produceren voor ca. 18.000 huishoudens. 1 ha zonnepanelen produceert 6-7 x zoveel energie als 1 ha landbouwgewassen.

Is een dubbelfunctie van panelen en landbouw mogelijk?

Onder en tussen de panelen (de afstand tussen rijen is 150 - 200 cm) kunnen planten gewoon groeien. Zeker als daarvoor schaduw minnende soorten en rassen voor worden gebruikt.

De Landbouwuniversiteit Wageningen en energiebedrijf Engie doen al het nodige onderzoek in de praktijk naar de combinatie gewassenteelt en zonnestroomproductie.

1 ha zonnepanelen produceert 6-7 x zoveel energie als 1 ha landbouwgewassen. Deze stroom kan speciale LED-lampen voeden, waarmee weer heel gericht specifiek geschikte gewassen kunnen groeien, bv. onder de panelen in meerdere lagen of in speciaal geconditioneerde ruimtes/kassen (vertical farming). Per saldo neemt hierdoor de opbrengst aan voedsel per ha toe.

Minder high-tech is schapen tussen de panelen, die het terrein onderhouden en wol en vlees produceren.

Zijn zonnepanelen veilig?

Zonnepanelen zelf zijn voor ruim 90% glas en metaal (aluminium). De cel die licht omzet in stroom is gebakken zand (silicium). Daarnaast zitten er elektriciteitskabels en aardmetalen zoals zilver en goud in.

De constructie onder de zonnepanelen is staal. PV cycle zal de panelen innemen na 25 jaar en recyclen.

De gelijkspanning in een park is maximaal 1.500 Volt. Ondergronds lopen kabels van 10.000 Volt wisselspanning naar het netwerk van Enexis, die dezelfde zijn als overal door onze straten en wijken lopen.

Er zijn geen nadelige gevolgen bekend van (magnetische) straling van een zonneveld. Een zonnepaneel zelf kun je gerust vasthouden, maar het is niet verstandig dat mensen/kinderen vrij bij de panelen kunnen komen en bv. aan kabels kunnen zitten door de hoge spanningen.

Maken zonnevelden geluid?

Zonnepanelen zelf maken geen geluid; de omvormers en transformatoren wel een beetje (lichte brom) als de zon schijnt. Er is gekozen voor decentrale, kleine omvormers zoals die ook in huizen worden gebruikt, die geen hoorbaar geluid produceren. Deze plaatsen we zodanig in het park dat woningen er geen last van hebben. Zodra het donker is, is er helemaal geen geluid.

Is er spiegeling / weerkaatsing van licht vanaf de panelen?

Het doel van zonnepanelen is juist om zoveel mogelijk licht te absorberen en om te zetten in stroom en zo weinig mogelijk te weerkaatsen (hiervoor worden speciale coatings gebruikt). De weerkaatsing die wel plaatsvindt is puur diffuus licht (geen bundel). Omdat er al veel licht is overdag, is het effect van dit ‘extra’ diffuus licht verwaarloosbaar, zeker omdat de afstand tot woningen minimaal 10-tallen meters is.

Daarnaast hangt het effect af van de oriëntatie van de zonnepanelen: alleen rijtjes op het zuiden of oost-west (dakjes panelen (/ \)) en de hellingshoek (10 tot 30 graden).

Is een hekwerk nodig?

Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren er door of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom!

Kan ik meedoen / financieel participeren in een zonneveld?

Ja dit is zeker de bedoeling, maar hangt uiteraard wel af van hoeveel belangstelling er is. Dit wordt samen met de inwoners vorm gegeven. Er zijn ruwweg 3 mogelijkheden:

  1. Mede-eigenaar worden, bv. door een deel van de aandelen – collectief – over te kopen. Of via een postcoderoos project, waardoor je via de lokale energie coöperatie mede eigenaar wordt en thuis op je eigen energierekening minder energiebelasting hoeft te betalen. 1 ha zonnepanelen vergt wel een investering van ca. € 700.000, en kan een rendement geven van 5-7%.
  2. Een (obligatie)lening geven aan het zonnepark tegen een rendement van ca. 4%
  3. Afnemen van de lokaal geproduceerde groene stroom tegen een gereduceerd tarief

Door te participeren ontvang je de (SDE+) subsidie, die het zonneveld krijgt en waarvoor jij belasting hebt betaalt, indirect ook weer terug.

Hoe zit dat met subsidie?

De kostprijs om 1 kWh groene stroom te produceren is hoger dan de marktprijs, die je krijgt als je de stroom verkoopt. Er is een subsidie nodig (15 jaar SDE+ of postcoderoosregeling) om dit gat te overbruggen, anders zou niemand investeren in groene stroom. Dit komt overigens, omdat in de marktprijs niet alle verborgen vervuilingskosten van fossiele energie zijn inbegrepen; de vervuilers van steenkolen en aardgas centrales hoeven niet te betalen voor de schade (klimaat, fijnstof) die zij veroorzaken!

De benodigde subsidie wordt steeds lager, omdat de kosten van zon (en wind) steeds verder dalen. Democratisch is besloten dat we deze subsidie belangrijk vinden voor de energietransitie en dat elke burger en bedrijf er aan meebetaalt via zijn energierekening.

Als je participeert, ontvang je indirect de (SDE+) subsidie, die het zonneveld krijgt en waarvoor jij belasting hebt betaalt, ook weer terug.

Wat gebeurt er met de bodem?

Landbouwgrond is vaak al 10-tallen jaren intensief in gebruik via monocultures in een gangbaar systeem met veel (kunst)mest en chemische middelen en jaarlijkse grondkering. Het bodemleven is verzwakt.

De plaatsing van de panelen geeft de bodem rust. Een kruidenrijk grasland met schaduw minnende soorten onder en tussen de panelen creëert een nieuw evenwicht in de bodem en een actief bodemleven. Er is veel ruimte tussen de rijen (150 tot 200 cm) waar planten kunnen groeien en bloeien (belangrijk voor insecten). Door de juiste soorten te gebruiken kan er zelfs extra koolstof (CO2) worden opgeslagen in de bodem.

Via de achterzijde en zijkanten van de panelen en de draaiende zon komt voldoende licht onder de panelen voor planten om te groeien en bloeien. De panelen geven de nodige bescherming tegen de steeds hetere zomers en felle zon (ook minder verdamping van kostbaar water). Tussen de panelen zitten open spleten waardoor de regen de bodem kan bereiken en ook het vanaf de panelen stromende water bereikt de bodem.

Wat gebeurt er na 25 jaar?

De gemeente geeft een tijdelijke vergunning voor maximaal 25 jaar. Als we over 25 jaar voldoende duurzame stroom op een andere wijze produceren, wordt de vergunning niet verlengd en het zonneveld geheel afgebroken en alles in oorspronkelijk staat terug gebracht. De 10% extra natuur blijft wel bestaan. De grond kan direct weer als landbouwgrond worden gebruikt, want de bestemming blijft al die tijd agrarisch.