Zonneparken Drimmelen

Zonnepark Plus Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

Voor dit project zal naast groene zonnestroom ook een groen recreatiepad gerealiseerd worden. Dit fiets en voetpad loopt direct langs de panelen van de Vierendeelseweg over de Horenhilsedijk naar het zuiden via de Lange Reewg richting de bestaande natuur van de Winput. Recreanten hebben de mogelijkheid vanuit hier verschillende routes te nemen naar Hooge en Lage Zwaluwe. De route is ook voorzien van educatieve informatieborden over het zonnepark voor jong en oud. Aanvullend wordt er bijgedragen aan nieuwe natuurvoorzieningen.

Bijzonderheden aan het park:

  • Ontwikkeling zonnepark, rekening houdend met landschap, bebossing en open karakter van het gebied.
  • Rietkraag rondom het zonnepark van ca. 5 meter breed.
  • Zonnepark wordt ingezaaid met bloemrijk grasland.
  • Mogelijkheid tot het laten grazen van schapen tussen de panelen.