Zonneparken Drimmelen

Zonnepark Nieuwstraat Wagenberg

Bij het zonnepark ontsloten door de Vogelstraat en de Nieuwstraat staat natuurbeleving en recreatie voorop. Beschreven in het natuurbeheerplan, is op de percelen een Ecologische VerbindingsZone gepland met hoge prioriteit. Door verbindingsstroken van natuur aan te leggen rondom en door het park wordt bijgedragen aan dit plan. Bovendien ontstaan er hierbij mooie paden voor wandelaars en fietsers die het mogelijk maken een unieke beleving mee te maken van het zonnepark en Wagenberg. Deze route loopt vanuit Wagenberg Nieuwstraat over ca. 500 meter naar de Vogelstraat, van waaruit verschillende routes verder genomen kunnen worden. Informatieborden op het pad geven interessante informatie en achtergrond over de nut en noodzaak van dit zonnepark.

Bijzonderheden aan het park:

  • Ontwikkeling van een Ecoogische VerbindingsZone vol natuur.
  • Voet en fietspad van ca. 500 meter vol natuur.
  • Educatieve informatieborden voor jong en oud met achtergrond over het park en zonne-energie.

Mogelijkheden tot mede zeggenschap voor omwonende

Binnen dit project zijn er verschillende aspecten waarin de directe omwonende een rol kunnen spelen in het vormgeven van het zonnepark. Beslissingen over de volgende punten worden gemaakt in samenspraak de omwonende.

Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van het zonnepark. Met behulp van verschillende middelen kan ervoor gezorgd worden dat de zichtbaarheid van het zonnepark zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Dit kan gerealiseerd worden door een gehele omzoming te creëren met struiken en bomen of er kan gekozen worden voor een meer ‘open’ landschap. De kans op schittering is al minimaal en een dergelijke omzoming kan dit nog verder beperken.

Hoogte

Tijdens het realiseren van dit soort projecten wordt er rekening gehouden met de esthetiek van het landschap, alsmede er gebruik wordt gemaakt van dubbel grond gebruik. In het beleid staat al beschreven dat de maximale hoogte van de panelen 2 meter zal zijn. Het is mogelijk dit te verlagen. Enkel ontstaat er dan wel de kans dat er een zicht ‘op’ de panelen ontstaat. Daarnaast beperkt het de mogelijkheden voor planten of biodiversiteit zich te ontwikkelen onder en tussen de panelen. Ook begrazing door schapen is dan niet altijd mogelijk. Het bevorderen van de biodiversiteit en dubbel grond gebruik is een manier om nóg efficiënter gebruik te maken van de beschikbare grond.

Omheining

Voor verschillende redenen is het omheinen van het zonnepark verplicht. Niet alleen als eis van de verzekeraar om vandalisme en diefstal te voorkomen en de veiligheid van mens en park te waarborgen. Het maakt ook deel uit van het inpassen in de bestaande natuur. Verschillende opties zijn mogelijk als omheining van het park zoals een schapenhek of bijvoorbeeld een sloot.

Omvormers

Het opzetten van een zonnepark vereist ook het plaatsen van de omvormers. Deze omvormers maken al minimaal geluid maar er kan alsnog gekozen worden om deze zodanig te plaatsen dat de afstand tot woningen gemaximaliseerd wordt. Daarnaast is er de optie om te werken met twee grote omvormers (formaat van een kleine zeecontainer) die geplaatst worden naast het park. Of om gebruik te maken van meerdere kleine omvormers tussen de panelen.

Recreatiepad

De bouw van dit zonnepark creëert ook de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden waar de buurt invulling aan kan geven. Zo is het mogelijk het zonneveld te combineren met wandel, fiets of uitlaat mogelijkheden. In dit specifieke geval heeft Waterschap al een Ecologische VerbindingsZone gepland, die eventueel gecombineerd kan worden met het zonnepark. Andere opties zijn door samen tee werken met boeren die aangrenzend grond in bezit hebben.